Vuosikokouksen päätöksiä 2015

Arkistoalan ammattiyhdistys ry valitsi uuden hallituksen

Arkistoalan ammattiyhdistys ry (AAY) valitsi uuden hallituksen vuosikokouksessaan 16.4.2015. Kokouspaikkana toimi Helsingin Olympiastadionin siipirakennuksessa sijaitseva Urheilumuseo. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Ossi Viita.

Vaikka kokouspaikaksi oli valittu museo, kokousväki oli valmis uudistuksille. AAY:n hallitukseen toimikaudeksi 2015 – 2016 valittiin kolme uutta jäsentä. Arkisto- ja asiakirjahallintoalan toimintakenttä on laajasti edustettuna uudessa hallituksessa, jossa kuuluu valtionhallinnon, kuntapuolen, yksityisen sektorin, seurakuntien ja korkeakoulujen ääni.


Uuden hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä

 

Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous päätti, että yhdistyksen jäsenmaksu pysyy ennallaan. Vuoden 2015 jäsenmaksu on siis 0,85 prosenttia bruttopalkasta.

Lisäksi päätettiin, että AAY:n koulutus- ja työhyvinvointirahaston säännöt muutetaan hallituksen esityksen mukaisesti, jolloin rahastosta on mahdollista hakea avustusta kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2015 rahastosta myönnettävän henkilökohtaisen avustuksen enimmäismäärä on 300 euroa.

Vuosikokouksen lopussa keskusteltiin lyhyesti Akavan Erityisalojen jäsenkyselystä 2014. Puheenjohtaja Ossi Viita totesi ylpeänä, että AAY:n jäsenet olivat vastanneet kyselyyn aktiivisesti vastausprosentin noustessa 38,5:een, mikä oli selvästi enemmän kuin yleinen vastausprosentti, 23,2. Ansiosidonnainen työttömyysturva ja työttömyyskassapalvelut koettiin tärkeimmiksi syiksi yhdistykseen kuulumiselle.

AAY:n hallitus on jo reagoinut kyselyssä nousseisiin teemoihin. Yhdistyksen nimen muuttamista valmistellaan kuluvan vuoden aikana. Ammattiyhdistystavoitteista keskeisimmät liittyvät määräaikaisiin työsuhteisiin. Tätä ja palkkauksen kohentamista AAY ajaa Akavan Erityisalojen eri luottamuselimissä, joissa AAY:llä on varsin hyvä edustus.

Lisätietoja antavat:

Ossi Viita (puheenjohtaja@aay.fi) ja Minna Ylimaunu (sihteeri@aay.fi)