Maria Miinalainen

Tällä kertaa esittelyssä on helsinkiläinen Maria Miinalainen, joka työskentelee arkistonhoitajana Svenska litteratursällskapet i Finland:ssa (SLS).

 

Miten päädyit tälle alalle?

Opiskelin pohjoismaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. Pääsin työharjoittelujaksolle SLS:n arkistoon kesällä 2001. Sittemmin palasin töihin SLS:n arkistoon opintojen ohessa ja sillä tiellä ollaan yhä. FM-tutkinnon jälkeen täydensin koulutustani ja käytännön osaamistani informaatiotutkimuksen opinnoilla, asiakirjahallinnon koulutusohjelmalla ja arkistoalan kursseilla.

 

Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Kulttuuriperinnön ja historian tallentaminen tutkimuskäyttöön ja tuleville sukupolville on mielestäni tärkeää. Näin ollen arkistoaineistojen talteenoton, säilytettävyyden ja kokoelmien saavutettavuuden ja käytettävyyden parissa työskentely on mielekästä ja merkityksellistä. On hienoa kun pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan, työtehtävät ovat monipuolisia ja työssä on mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Lisäksi hyvä työyhteisö ja ammattitaitoiset ja mukavat kollegat ovat aivan olennaisessa roolissa viihtyvyyden kannalta.

 

Kuvaile, millaisia tehtäviä kuluvaan työviikkoosi on sisältynyt.

Työviikkooni on sisältynyt historiallisen ja kirjallisuushistoriallisen kokoelman tietopalvelutehtäviä, aineistolahjoitusten luovutussopimuksien tekemistä ja käyttöoikeuksien selvittämistä sekä kuvailevan metatiedon liittämistä tietokannassamme oleviin käsikirjoituksiin ja valokuviin.

 

Mitä odotat ja toivot ammattiyhdistystoiminnalta?

Ammattiyhdistystoiminnalta odotan edunvalvontaa kuten työehtojen ja oikeuksien seurantaa ja edistämistä, neuvontaa tarvittaessa sekä tietoa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.