Jaamme kokemuksiamme

Asiakirjahallinta-alan ammattilaisten toimenkuvasta kertoo alan tehtävänimikkeiden moninaisuus. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät asiakirjahallinta-alan tehtävissä esimerkiksi seuraavilla nimikkeillä: tutkija, arkistonhoitaja, arkistosihteeri, ylitarkastaja ja asianhallintapäällikkö. Asiakirjahallinnan asiantuntijat työskentelevät yhteiskunnan eri sektoreilla.

Asiakirjahallinta-alan ammattilaisten tehtäväkenttä on laaja ja ulottuu päätearkistotehtävistä aina sähköisen tiedonhallinnan haasteisiin. Useimmiten arkistoammattilaisen on osattava paitsi perinteinen arkistotyö, myös modernin tietoyhteiskunnan vaatimat tietohallinnon taidot. Toimintaympäristön muutokset heijastuvat toimenkuvaan ja edellyttävät osaajilta esimerkiksi kykyä ohjata muutosta ja toimintaprosesseja. Viestintä- ja vaikuttamistaidot sekä projektiosaaminen korostuvat vaadittavissa taidoissa.