Arto Alajoutsijärvi

 

 

 

TAAY:n jäsenesittelyssä on tällä kertaa Helsingissä asuva Arto Alajoutsijärvi, joka työskentelee arkistonjohtajana Toimihenkilöarkistossa. Arto kuuluu myös TAAY:n hallitukseen, jossa hän on yksityissektorin yhdyshenkilö.

 

1. Miten päädyit tälle alalle?

Päädyin alalle sattumalta. Alun perin kouluttauduin historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Jyväskylän yliopistosta. Tein opintojen ohella töitä mm. Kelassa ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Niissä tehtävissä törmäsin asiakirjahallintoon ja arkistoalaan, vaikka työskentelinkin varsinaisesti etuuskäsittely-, edunvalvonta- ja neuvontatehtävissä. Mielenkiinto alaa kohtaan heräsi. Hakeuduin töihin Keskustan ja maaseudun arkistoon vuonna 2005 ja toimin siellä tutkijana noin 10 vuotta. Olin välillä ”lainassa” Kansallisarkistossa henkilöarkiston järjestämisprojektissa. Nyt olen työskennellyt Toimihenkilöarkiston arkistonjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

 

2. Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Olen työskennellyt hieman yli 15 vuotta päätearkistotehtävissä. Työn kuvaan on kuulunut koko ajan myös arkistoneuvontaa järjestöille ja aineistojen luovuttajille. Työn merkityksellisyyttä nostaa se, että saan olla tekemisissä tutkimuksellisesti, tieteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisten arkistoaineistojen kanssa. Pääsen käsittelemään oman mielenkiinnon kohteena olevia ja menneisyyttä kuvaavia asiakirjoja. Lisäksi mielekkyyttä työhän tuo erilaiset tutkija- ja tietopalvelutehtävät.

 

3. Millaisia työtehtäviä kuluvaan työviikkosi on sisältynyt?

Työtehtäviini kuuluu Toimihenkilöarkiston operatiivinen johtaminen. Työtehtävät ovat moninaiset ja vaihtelevat. Työhön kuuluu mm. arkiston henkilöstö- ja taloushallintoa, verkostoyhteistyötä, tutkija- ja tietopalvelua, arkistokoulutusta ja IT-asioita. Pitää tietää vähän joka asiasta jotakin ja tehdä päällekkäisiä tehtäviä työpäivän aikana. Haasteena työssä on se, että oikeastaan mihinkään tehtävään ei pysty keskittymään syvällisesti.

 

4. Miksi olet aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa?

Toimihenkilöarkisto, jossa työskentelen, on Akavan ja STTK:n järjestöjen yhteinen lakisääteistä valtionapua saava keskusarkisto. Tunnen työni puolesta toimihenkilöliikkeen toimintaa monipuolisesta näkökulmasta. Myös ay-liikkeen historiasta saan koko ajan uutta tietoa. Haluaa kehittää itseäni ja koen, että voin tuoda yksityisen ja järjestösektorin näkökulmaa TAAY:n toimintaan.