Sonja Lipponen

TAAY:n jäsenesittelyssä sanaisen arkkunsa avaa tällä kertaa helsinkiläinen Sonja Lipponen, joka työskentelee asianhallinnan suunnittelijana Helsingin kaupungilla. Sonja on myös yhdistyksemme puheenjohtaja.

 

1. Miten päädyit tälle alalle?

Opiskelin Oulun yliopistossa aate- ja oppihistoriaa. Alkujaan haaveilin suuntaavani museoalalle, mutta opintojeni kolmantena vuonna historian pääaineopiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta hakea uuteen arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon. Hain suuntautumisvaihtoehtoon ilman sen kummempia ennakko-odotuksia alasta enkä ole päätöstäni katunut. Varsin varhaisessa vaiheessa minulle valkeni, että haluan keskittyä työssäni nimenomaan tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämis- ja suunnittelutehtäviin ja näin olen onnekseni saanut tehdä.

 

2. Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Nautin vaihtelevista työtehtävistä ja laajoista tehtävänannoista. Organisaation tiedonhallinta ja asiakirjahallinto läpileikkaavat koko organisaation, alamme ihmisillä on etuoikeus tietää suurinpiirtein kaikki mitä organisaatiossa tehdään ilman, että tarvitsee itse niitä asioita tehdä ;)

 

Arkistoala,kuten usein tavataan vähän valheellisesti tiivistää, mielletään yhä edelleen usein lähinnä tulevien sukupolvien historiantutkimusta palvelevaksi "säilömiseksi", mutta todellisuudessa työllämme on arvo tässä ja nyt. Julkishallinnon edustajana näen, että avoin asiakirjahallinto ja tehokas tiedonhallinta palvelevat kansalaisten oikeusturvan toteutumista ja viime edistävät viime kädessä demokratian toteutumista; me teemme työtä, jolla on tarkoitus

 

3. Kuvaile, millaisia työtehtäviä viikkoosi on sisältynyt

Olen paraikaa äitiyslomalla esikoislapsemme kanssa, joten tämänhetkinen työviikkoni koostuu pääasiassa nelikiloisen työnjohtajan halujen ja toiveiden täyttämisestä.

 

En usko unelmatyöhön, vaan uskon siihen että työstä tekee itselleen mielekästä. Päivittäisessä  tekemisessä työn merkityksellisyys tarkoittaa minulle monipuolista työnkuvaa, sopivaa yhdistelmää pienempiä yksittäisiä tehtäviä ja suurempia projekteja. Koronakevään etätyöskentelyn myötä itselleni korostui se, kuinka tärkeitä hyvä työyhteisö ja kivat työkaverit ovat minulle, omaa tiimiä tuli monta kertaa ikävä!

 

4. Miksi olet aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa?

Ammattiyhdistyksessä toimimisen voisi sanoa olevan sukuvika, äitini on pitkään ollut aktiivinen toimija omassa yhdistyksessään ja hänen isänsä, edesmennyt Taisto-ukkini, toimi puolestaan yli kaksikymmentä vuotta työpaikkansa pääluottamusmiehenä. Olen ylpeä voidessani olla osa työntekijöiden etujen valvomisen jatkumoa. Ammattiliittojen tarve ei ole kadonnut mihinkään, haasteenamme onkin pitää järjestäytymisaste riittävän korkeana jottei yhdistyksen, ja ylipäätään ammattiyhdistysliikkeen, satavuotinen kova työ valu hukkaan!