Apurahat

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n koulutus- ja työhyvinvointirahasto


Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n koulutus- ja työhyvinvointirahasto tukee jäsenten ammatillista kouluttautumista ja työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa. Rahastosta myönnetään avustuksia kaksi kertaa vuodessa seuraavien sääntöjen mukaisesti:

  • Hakija on ollut TAAY ry:n jäsen vähintään vuoden.
  • Jos hakijoita on paljon, etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin tai äskettäin saaneet rahastosta tukea.
  • Tuki maksetaan jälkikäteen esitettyjen tositteiden perusteella.
  • Rahastosta vuosittain myönnettävien avustusten yhteissumma sekä henkilökohtaisen tuen enimmäismäärä vaihtelevat vuosittain.
  • TAAY ry:n hallitus päättää tuen myöntämisestä.

Rahastosta on myönnetty aikaisemmin tukea muun muassa arkistopäiville, alan opinto- tai seminaarimatkoille osallistumista ja kesäyliopistossa suoritettuja opintoja varten sekä työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan.

Yhdistyksen hallitus käsittelee tukihakemukset kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun aikana pidettävissä kokouksissa.

Koulutus- ja työhyvinvointirahastosta myönnettävien tukien yhteissumma 3000 euroa ja henkilökohtaisen tuen määrä on enintään 300 euroa. Vuosikokous tekee päätöksen kunkin vuoden tukien määrästä.

Vuoden 2024 osalta hakemusten viimeiset jättöpäivät ovat 31.5. ja 30.11. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi mihin tarkoitukseen tukea haetaan ja mikä on kulujen yhteissumma. Hakemukset tulee toimittaa kuitteineen joko sähköisesti osoitteeseen sihteeri@taay.fi tai postitse osoitteeseen:

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry
Maistraatinportti 4 A, 6. krs
00240 Helsinki