Miten tulla alalle?

Monissa alan tehtävissä edellytetään vähintään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa. Kyseisen tutkinnon voi suorittaa missä tahansa arkistolaitoksen toimipisteessä tai ammattitutkinto-muotoisina opintoina eri koulutusorganisaatioissa.

Alan suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä vaaditaan yleensä korkeakoulututkintoa. Tampereen yliopistossa voi suorittaa asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen painottuvia informaatiotutkimuksen opintoja. Tämän lisäksi alalle pätevöittäviä korkeakoulutasoisia opintoja tarjoavat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot sekä ammattikorkeakoulu XAMK. Lisätietoja näistä löydät tämän jutun alapuolella olevasta Faili-lehden jutusta.

Näiden lisäksi mm. Kansallisarkisto, Liikearkistoyhdistys ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus järjestävät alan kursseja koulutusta.

Otamme myös opiskelijajäseniä. Lisätietoa