Fackföreningen för informations- och arkivhantering rf

Fackföreningen för informations- och arkivhantering är föreningen för anställda inom arkivbranschen och det driver medlemmarnas löne- och yrkesintressen. Föreningen har funnits sedan 1920. Medlemsantalet är circa 560 yrkeskunniga arkivarbetandetill exempel inom offentliga och privata sektorn. TAAY är medlemsförbund i Akava rf via Akavas Specialorganisationer rf.

För mera information var god och kontakt puheenjohtaja@taay.fi or sihteeri@taay.fi