Maiju Hakala

Tässä jaksossa esitellään turkulainen jäsen Maiju Hakala, joka työskentelee suunnittelijana Turun kaupungilla.

 

Miten päädyit tälle alalle?

Olen alun perin koulutukseltani informaatikko. Ajattelin aina työllistyväni kirjastoalalle mutta päädyin opiskeluihin kuuluneen harjoittelun kautta 2000-luvun alussa arkistonhoitajaksi sanomalehden toimituksen tietopalveluun ja arkistoon. Viihdyin tässä työssä yli vuosikymmenen. Tein lehdessä myös toimittajan töitä mielipide- ja artikkelitoimituksessa.  Työn ohessa intouduin opiskelemaan Suomen historiaa silloisella arkistolinjalla Turun yliopistossa. Nykyisessä työssäni asiakirjahallinnan suunnittelijana olen ollut nyt melko tarkkaan viisi vuotta.

 

Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Oma kiinnostukseni työtäni ja koko alaa kohtaan nousee kahdesta suunnasta: toisaalta olen kiinnostunut tietojärjestelmistä ja tiedonhallinnan keinoista, toisaalta taas arkistoista muun muassa tutkimuksen paikkoina, lähteinä ja yhteiskunnallisina instituutioina. Työn mielekkyyttä lisää vielä se, että arkistoihmiset ovat mitä parhaimpia työkavereita ja erinomaista seuraa!

 

Kuvaile, millaisia tehtäviä kuluvaan työviikkoosi on sisältynyt

Tällä viikolla olen ollut asiakirjahallinnan edustajana useissa tietojärjestelmähankkeissa, avustanut uuden järjestelmän käyttöönotossa, testannut suuren aineistokokonaisuuden sähköisen säilyttämisen ratkaisua sekä toteuttanut rakenteita järjestelmään, joka pääkäyttäjä olen. Lisäksi olen syventynyt tiedonhallintalain tiedonhallintamallia koskevaan suositukseen sekä osallistunut muun muassa suurimpien kaupunkien ympäristöalan tiedonhallinnasta vastaavien yhteistyöverkoston kokoukseen.

 

Mitä odotat ja toivot ammattiyhdistystoiminnalta?

Koulutukset ja yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä, samoin työelämän muutosten seuraaminen ja niihin reagoiminen. Ennen kaikkea odotan kuitenkin perinteiseen tapaan työelämään, työehtoihin ja työttömyyteen liittyvää neuvontaa, palvelua ja vaikuttamista.