Erja Mesikämmen

 

Joulun alla jäsenistämme puheenvuoron saa turkulainen Erja Mesikämmen, joka työskentelee Oikeusministeriössä erityisasiantuntijana. Erja kuuluu myös yhdistyksen hallitukseen, jossa hän on varapuheenjohtaja erityisvastuualueenaan korkeakoulusektori.

 

1. Miten päädyit tälle alalle?

Kiinnostukseni entisiin aikoihin taisi tulla ihan alun perin verenperintönä ja kyllähän
vanhemmat sitä omalla esimerkillään ruokkivat. Sukututkimusharrastus ja innostavat historian
opettajat vaikuttivat siihen, että suuntasin lukion jälkeen Suomen historiaa lukemaan. Olin
varma, että minusta tulisi historian opettaja, mutta jo ennen valmistumistani minulle tarjoutui
paikka seurakuntayhtymän arkistotehtävissä. Ratkaisevin kohta arkistoalalle päätymisessä oli
innostavan kokeneemman kollegan kanssa työskentely: löysin vähän kuin vahingossa oman
alani! Eikä aineenopettajan koulutus mennyt silti hukkaan; ilman auskultoinnista saatuja taitoja
en olisi alalla pärjännyt.

 

2. Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Työni merkityksellisyys nousee tiedon säilyttämisestä tuleville sukupolville. Tämä on yhä
ytimessä, sillä kiinnostukseni alaan on noussut alun perin sukututkimuksesta ja
alkuperäislähteistä. Maailma on muuttunut ja tulevaisuuden tutkijat käyttävät sähköisiä
aineistoja, mutta ydin on silti minulle tämä.
Asiakirjahallinnan työt ovat monipuolisia, mikä tekee niistä mielekkäitä. Tuntuu myös, että
koko ajan oppii uutta. Uran alkuvaiheessa työ oli paperiarkistopainotteista, mutta vuosien
aikana IT-osaaminen on tullut yhä tärkeämmäksi.
Alaamme ei ehkä mielletä kovinkaan sosiaaliseksi, mutta kyllä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja
viestintätaidot ovat kullanarvoisia asiakirjahallinnan töissä. Usein asiakirjahallinnan asiat ovat
muille vieraita tai vaikeita, ja työ on myös viestintää, ohjaamista, kouluttamista ja fasilitointia.
Ihmisten kohtaaminen ja yhdessä oivaltaminen ovat mielestäni työn suola.

 

3. Kuvaile, millaisia työtehtäviä viikkoosi on sisältynyt

Työskentelen oikeusministeriössä HILDA-asianhallintahankkeessa erityisasiantuntijana.
Kulunut viikkoni on ollut varsin koulutuspainotteinen, sillä siihen on kuulunut
koulutussuunnittelua, sähköiseen oppimisalustaan liittyvää sparrausta ja pääkäyttäjäkoulutuksiin
osallistumista. Lisäksi olen valmistellut ja johtanut kokouksia sekä osallistunut muutamaankin
sellaiseen. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä olen testannut asianhallintajärjestelmää.

 

4. Miksi olet aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa?

Ammattiyhdistystoiminnassa minua kiinnostavat vaikuttaminen ja verkostoituminen.
Ammattiyhdistystoiminnassa voi vaikuttaa oman yhdistyksen kautta työelämään. Tänäkin vuonna
olemme esimerkiksi vastanneet kyselyihin, jotka taas vaikuttavat vaikkapa Akavan Erityisalojen
antamiin lausuntoihin. Tärkeimpiä kysymyksiä työelämässä minulle ovat työhyvinvoinnin
edistäminen ja aika- ja paikkariippumaton työ. Verkostoituminen on pienellä alalla tärkeää, ja
yhdistystoiminnan kautta olenkin tutustunut useisiin kollegoihin.