Koulutus- ja työhyvinvointirahastosta myönnetyt apurahat joulukuussa 2015

AAY:n hallitus päätti Kansallisarkistossa järjestetyssä kokouksessaan 2.12.2015  koulutus- ja työhyvinvointirahastosta myönnettävistä apurahoista.

Määräaikaan 30.11.2015 mennessä saapui 10 hakemusta. Vuoden 2015 määrärahoja oli jaettavana 2000 euroa. Hallitus päätti asettaa ne hakijat etusijalle, jotka eivät olleet saaneet tukea vuonna 2014. Kahdeksalle hakijalle myönnettiin kullekin 250 euroa tukea.

Kaikille hakijoille on ilmoitettu päätöksestä kirjallisesti.

Rahastosta on mahdollista hakea avustusta kaksi kertaa vuodessa. AAY:n hallitus päättää seuraavan kerran apurahoista keväällä 2016.