Yhdistyksen esite

Yhdistyksen esitteessä ovat tiivistetysti tiedot yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Esitettä on saatavilla sekä painotuotteena että verkkoversiona.

Arkisto- ja asiakirjahallintoala on näkyvästi esillä Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten yhteistyönä valmistuneessa (6/2015) "Julkishallinnon ammatissa "-esitteessä.

PDF-tiedostoJulkishallinnon ammatissa_ esite 2015.pdf (2.4 MB)
Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten yhteistyönä laadittu Julkishallinnon ammatissa- esite