Jäsenkysely 2012

Arkistoalan ammattiyhdistys toteutti jäsenkyselyn maaliskuussa 2012.

Kyselyyn vastasi valitettavan pieni osa eli vain noin 8% jäsenistöstä. Kyselyyn vastanneet olivat melko tyytyväisi yhdistyksen palveluihin, kuten esimerkiksi jäsentapaamisiin.

Jatkossa yhdistyksen toiminnalta toivottiin erityisesti koulutustilaisuuksia ja seminaareja, mutta myös infotilaisuudet ammattiyhdistysasioista ja kulttuuritilaisuudet saivat kannatusta.

Yksi kyselyn keskeisistä teemoista oli viestintä. Kyselystä nousi esille jäsenistön toive parantaa internet-sivujen ajantasaisuutta, koska ne koettiin yhdeksi tärkeimmistä viestintäkanavista. Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kantaa yhdistyksen nimeen sekä logoon ja pyydettiin näihin liittyen kehittämisehdotuksia.

Hallitus on linjannut toimenpiteitä kyselyn vastausten perusteella.

Kyselyn tarkemmat tulokset ja hallituksen toimenpiteet voit lukea tarkemmin oheisesta tiedostosta: