Sari Mäkinen

TAAY:n jäsenesittelyssä on tällä kertaa tamperelainen Sari Mäkinen. Hän työskentelee Puolustusvoimien palvelukeskuksessa sektorijohtajana.

 

1.      Miten päädyit tälle alalle?

Opiskeluaikana Suomen historian proseminaarityötä kirjoittaessani perehdyin arkistoaineistoihin ja käytin eri arkistojen palveluita. Vanhat arkistot olivat niin jännittäviä! Sitä kautta virisi kiinnostukseni alaan, ja osallistuin myös arkistotoimen peruskurssille Tampereen yliopistossa. Opiskelun loppuvaiheessa pääsin harjoittelijaksi Tampereen kaupunginarkistoon, ja sen kautta ammattiura lähti viemään asiakirjahallinnan ja tiedonhallinnan pariin asiantuntija-, opetus-, tutkimus- ja esimiestehtäviin.

 

2.      Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Työni on muuttunut monella tapaa noista 1990-lopun vuosista, jolloin tulin alalle. Perusasiat työn taustalla ovat kuitenkin pitkälti samat: merkityksellisyys tulee  siitä, että hyvin hoidetun tiedonhallinnan avulla voidaan helpottaa loppukäyttäjää löytämään hänen tarvitsemansa tietoaineistot. Se, että voi jollain tavalla auttaa muita ratkaisemaan ongelmia, tekee työstä merkityksellisen.

 


3.      Kuvaile, millaisia tehtäviä kuluvaan työviikkoosi on sisältynyt?

Tyypillinen työviikkoni pitää sisällään kokouksien lisäksi  vapaamuotoisia työpalavereja, hallintotöitä ja erilaisten raporttien, lausuntojen ja muiden tekstien kirjoittamista. Kuluneella viikolla perehdyin tiedonhallintalain mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja suunnittelin niiden toteuttamista oman tiimini näkökulmasta. Pidin sekä uuden esimieheni että asiantuntijoideni kanssa etäyhteyksillä sparrauspalavereja ja osallistuin Puolustusvoimien asiakirjojen käsittelyä koskeviin kokouksiin. Raportoin myös säännöllisesti yksikköni johdolle siitä, missä vaiheessa oman tiimini työt etenevät. Näiden lisäksi tein rutiiniesimiestöitä: työaikakirjauksia, postin käsittelyä, kokousten valmistelua.

 

4.      Mitä odotat ja toivot ammattiyhdistystoiminnalta?

Odotan ensisijaisesti edunvalvontaa, mutta yhteiset seminaarit ja tapahtumat ovat ehdottomasti kohokohtia. TAAY:n pikkujouluissa on aina ollut erinomaisia illallispöytäkeskusteluita ja hyvää ruokaa!