Viestintä

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä, yhdistyksen internet-sivuilla ja yhdistyksen Facebook-ryhmässä.