Palkkasuositus

Tiedon- ja arkistonhallinnan alan tehtävä- ja palkkarakennesuositus toimii työkaluna määritettäessä ohjeellisia palkkoja tiedonhallinnan ja arkistoalan tehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositus on laadittu Akavan Erityisalojen ja TAAY:n yhteistyönä. Se on voimassa 1.9.2022-30.4.2024.