Terhi Kivistö

 

Tällä kertaa esittelyssä on turkulainen Terhi Kivistö, joka työskentelee määräaikaisena AHAA-suunnittelijana Kansallisarkiston Turun toimipaikassa.

 

Miten päädyit tälle alalle?

Olen historiantutkija, opiskellut lisäksi arkeologiaa ja museologiaa. Suoritin alemman
arkistotutkinnon jatko-opintojeni yhteydessä 2000-luvun alussa ja tein arkistotöitä
historiantutkimuksen kanssa vuorotellen. Perustin yhdessä historiantutkijakollegojen
kanssa yrityksen, Sigillumin, jonka kautta teen myös arkistoalan tilaustöitä. Hankin ylimmän
arkistoalan koulutuksen Turun yliopiston arkistoalan ja asiakirjahallinnan opinnoilla.
Työkokemusta sähköisen asiakirjahallinnan parissa sain työskentelemällä Naantalin
kaupungin TOS-projektissa. Nykyinen päätyöni on Kansallisarkistossa AHAA-suunnittelijana,
lisäksi teen edelleen sivutoimisesti töitä omassa yrityksessäni.

 

Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Kansallisarkisto on minulle tuttu paikka paitsi nykyisen työni kautta, myös tutkijasalin
käyttäjänä. Arkistojen merkitys tutkimukselle on keskeinen, samoin aineistojen
löydettävyys ja saavutettavuus. AHAA-tietokannan eteen työskennellessäni koen tekeväni
työtä aineistojen käyttäjille. Itselleni on tärkeää oppia uutta ja toisaalta olla mukana
luomassa uutta.
Työnantajani arvostaa kouluttautumista ja ammattitaidon ylläpitämiseen työn ohessa
kannustetaan. Olen työssäni joutunut välillä menemään epämukavuusalueelle ja
perehtymään itselleni uusiin asioihin. Toisaalta monet opiskeluaikojen kurssit ovat
nousseet korkeaan arvoon, kun asiat ovat käytännön työssä tulleet esiin. On tärkeä osata
arvostaa omaa osaamista ja tiimityössä myös muiden osaamista. Ammattilaisena
monipuolinen alan kehityksen ja uusien lakien ja määräysten seuraaminen on tärkeää.
Uskon myös, että vaatimusten kasvu esimerkiksi digitalisaation ja tietosuojan osalta
vaikuttaa koko alan merkitykseen ja arvostukseen.

 

Kuvaile, millaisia tehtäviä kuluvaan työviikkoosi on sisältynyt.

Hoidan AHAA-palvelun sähköpostia, eli vastaanotan Kansallisarkiston ulkopuolisten
arkistojen AHAA:n käyttäjiltä kysymyksiä ja havaintoja, esimerkiksi toimimattomuuksista ja
vikatilanteista. Kuukausittainen huoltokatko osui tälle viikolle, jolloin tiedotin käyttäjiä
katkosta ja siinä tehdyistä muutoksista. Annoin käyttäjäoikeuksia AHAA-tietokantaan ja
myös suljin vanhentuneita tunnuksia.
Olen mukana AHAA-tiimissä, joka kehittää tietokantaa. Olen useissa etäpalavereissa
päivittäin, työkaverit työskentelevät eri puolella Suomea. AHAA-tietokannan
raporttipohjien työstäminen on parhaillaan menossa. Osallistuin järjestämäämme
raporttityöpajaan ja opettelen itsekin raporttien tekoa. Palaveerasimme myös valmiiden
raporttien testaamisen merkeissä.
Nyt työskentelen kotoa käsin koronan vuoksi, työni sopii hyvin etätyönä tehtäväksi. Oman
työhuoneen sähköpöytää ja satulatuolia kaipailen, kotona työpisteen ergonomia ei ole yhtä
hyvä. Ihanat työkaverit järjestävät etäkahvituntejakin.

Työpäiväni jatkuu joskus iltaisin tai viikonloppuisin Sigillumin töissä. Nyt olen miettinyt
tilaustöiden työtehtäviä, joille korona-aika aiheuttaa omia haasteitaan, sekä
syventynyt erääseen arkistoalan konsulttitehtävään. Asiakas kaipaa neuvoa, miten toimia.
Vastaus ei aina itsellekään ole itsestäänselvä, mutta asiaan perehdyttyä tuntee, että
omasta koulutuksesta ja kokemuksesta on oikeasti hyötyä. On hienoa, kun voi auttaa
arkistoalaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenani on jatkossa kasvattaa Sigillumin
arkistoalan ostopalveluiden tarjontaa ja markkinoida sitä paremmin.

 

Mitä odotat ja toivot ammattiyhdistystoiminnalta?

Ammattiyhdistyksen tärkeä tehtävä on puuttua alan epäkohtiin ja tuoda niitä esiin. Toivon
että alan koulutuksen arvostukseen kiinnitettäisiin huomiota. Sen tulisi näkyä siinä, mitä
koulutusvaatimuksia alan työpaikoille asetetaan ja toisaalta siinä millaista palkkaa työstä
maksetaan. Toivoisin myös arvostusta projektiluontoisille tehtäville ja niiden tekijöille.
Moni arkistoalalla työskentelee yksin, joten kollegojen kanssa verkostoituminen on erittäin
tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ajankohtaisiin
alan asioihin ja muutoksiin perehdyttäminen ja niistä keskusteleminen auttaa kohtaamaan
uusia haasteita.