Heli Behm

Tällä kertaa TAAY:n jäsenesittelyssä on Heli Behm Espoosta, joka toimii kirjaajana Kirkkohallituksessa. Heli kuuluu TAAY:n hallitukseen erikoisvastuualueenaan seurakuntasektori.

 

1. Miten päädyit tälle alalle?

 

Tradenomiopintoihin liittyvän työharjoittelun kautta. Hain hallinnollista harjoittelua pääkaupunkiseudulta, koska tarkoitukseni oli asettua pääkaupunkiseudulle opiskeltuani ensin Vaasan ammattikorkeakoulussa julkishallinnon tradenomilinjalla. Ensin tuli mieleeni ministeriöt, joista kuulin opiskelukaveriltani, että ne ottavat mahdollisesti harjoittelijoita kesätöihin. Sitten hain useampaan ministeriöön, ja sain eräästä ministeriöstä harjoittelupaikan. Sain harjoittelupaikassa hyvän kuvan kirjaamotyöstä.

 

Sattuman kauppaa, mutta pian harjoittelun päätyttyä huomasin nykyisen työnantajani hakuilmoituksen kirjaajan virkaan. Ja tällä tiellä olen edelleen, nyt jo 17. vuosi menossa kirjaajan tehtävässä.

 

 

2. Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

 

Työskentelen organisaatiossa näköalapaikalla. Tiedän paljon asioista, mitä organisaatiossa tapahtuu; olen siis tehtävän ytimessä. Myös osaaminen lisääntyy tässä tehtävässä vuosi vuodelta niin, että voin hyvin neuvoa työntekijöitä nykyisen asianhallintajärjestelmän käyttämisessä. Nykyinen asianhallintajärjestelmä on vähän kuin lempilapsi; käynnistän sen heti ensimmäiseksi, kun olen saapunut työpisteelle. Sähköinen asianhallintajärjestelmän käyttö on tuonut sekä helpotuksia työhön aiempaan verrattuna, mutta myös uusia ja vaativampia työskentelytapoja. Asiakirjahallinnon sähköistyminen omassa organisaatiossa on ollut mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Mielekkyyttä on tuonut työhöni myös työskentely organisaation asianhallintajärjestelmän kehittämistiimeissä.

Työni on myös hyvin ihmisläheistä työstä; neuvon, ohjaan, mutta myös kysyn aktiivisesti asioista muilta työntekijöiltä. Tärkeää on pitää narut käsissä ja tietää missä vaiheessa asian käsittely on menossa , jos se on tarpeen tietää. Työn luonne vaatii päämäärätietoisuutta. Vanhojen asioiden ja asiakirjojen etsiminen vaatii myös vähän salapoliisityötä. ;-) Keskeinen rooli organisaatiossa tuo myös esille sen asian, että minulta kysytään asioista hyvinkin paljon.

 

3. Millaisia työtehtäviä kuluvaan työviikkosi on sisältynyt?

 

Olen neuvonut työntekijöitä asioiden valmistelussa asianhallintajärjestelmään, antanut perehdytystä uudelle sijaiselleni, pöytäkirjojen tarkastamista ja pöytäkirjanotteiden lähettämistä sekä digitoitujen asiakirjojen etsimistä ja lähettämistä sekä asioiden kirjaamista. Olen myös testannut asianhallintajärjestelmän uutta versiota.

 

4. Miksi olet aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa?

 

Mielenkiintoista nähdä hallituksen jäsenen roolissa millaisia erilaisia asioita ammattiyhdistys hoitaa ja voi myös samalla vaikuttaa itse ajankohtaisiin asioihin, kuten tällä hetkellä agendalla olleeseen palkkatutkimuskyselyyn. On myös antoisaa tutustua samanhenkisiin ay-ihmisiin ja kokea, että "puhaltamalla yhteen hiileen" saamme hyviä päätöksiä aikaan.