Maiju Pohjola

Jäsenesittelyssä on tällä kertaa lohjalainen Maiju Pohjola, joka työskentelee suunnittelijana Kansallisarkiston Helsingin toimipaikassa.

 

Miten päädyit alalle?

Muutin Suomeen Englannista vuonna 2012, jossa olin suorittanut yliopisto-opintoja 5 vuotta, pääaineena arkeologia. Työllistyminen oli Suomessa hankalaa ja täten halusin laajentaa osaamistani. Päädyin tekemään Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa. Tein tutkintoon liittyvän kuukauden työharjoittelun Kansallisarkistossa Puolustushallinnon asiakirjojen parissa, ja siitä poiki lisää töitä. Tein pitkään viransijaisuuksia sekä erilaisia projektiluontoisia töitä ja tällä hetkellä työskentelen suunnittelijana Kansallisarkiston tutkimus- ja asiantuntijapalvelualueella.

 

Mistä työsi merkityksellisyys nousee?

Työssäni minua motivoi juuri se, että koen tekeväni hyvin merkityksellistä työtä. Kansallisarkisto on täynnä historian lehtien havinaa, joten työympäristö jo itsessään on hyvin inspiroiva. Myös työyhteisö ja tiimityökaverit ovat inspiroivia ja työilmapiirissä valitsee yhteenkuuluvuuden tunne. Koen myös merkityksellisenä sen, että työssä voi kehittyä ja oppia uutta. Tämän hetkinen työni suunnittelijana on antanut mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana ja olla mukana uuden äärellä.

 

Kuvaile, millaisia tehtäviä kuluvaan työviikkoosi on sisältynyt?

Työni on hyvin monipuolista ja viikot koostuvat erilaisista työtehtävistä. Kuluva työviikkoni koostui sisällönanalysointiprojektiin liittyvän aineistokokonaisuuden annotoinnin dokumentoinnista, massadigitointiin tulevien aineistojen siirtoihin liittyvästä viranomaisohjauksesta ja niihin liittyvistä kehittämistehtävistä, sekä massadigitonnin tietopalvelun suunnittelutehtävistä. 

 

Mitä odotat ja toivot ammattiyhdistystoiminnalta?

Odotan ammattiyhdistystoiminnalta turvaa ja tukea. Ammattiyhdistystoiminta myös pitää ajan tasalla alaan liittyvistä asioista ja järjestää mielenkiintoisia tapahtumia. Yhdistys tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua alan ihmisten kanssa.