Elokuun jäsentilaisuus 27.8.2015

Jäsentilaisuus Suomenlinnassa 27.8.

 

Arkistoalan Ammattiyhdistyksen perinteinen jäsentilaisuus pidettiin tällä kertaa Suomenlinnassa. Kaunis sää, tunnelmallinen Piirtämö kokoustilana, hyvät esitykset, mainio ruoka ja ennen kaikkea jäsenten koko ajan vilkkaammaksi käynyt keskustelu tekivät illasta onnistuneen.

Iltapäivän monipuolinen ohjelma

Suomenlinnan hoitokunnan tietopalvelusuunnittelija Vesa-Matti Ovaska esitteli hoitokunnan tehtäviä. Hoitokunta omistaa rakennukset, hoitaa kiinteistöt ja tiet. Näistä tehtävistä syntyy runsaasti asiakirjoja. Hoitokunnan asianhallintaa onkin viimeisen vuoden aikana merkittävästi kehitetty hankkimalla mm. asianhallintajärjestelmä. Ovaska esitteli myös tulevia kehityshankkeita.

Ovaskan esityksestä saattoi hyvin todeta, miten monipuolisesti ja laajasti tiedonhallinnassa työskentelevät asiantuntijat toimivat omissa organisaatioissaan.

Arkistolain jatkotyöryhmän muistio Ehdotus laiksi tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa on parhaillaan lausuntokierroksella. Työryhmän sihteeri Tomi Rasimus selvitti lakiuudistuksen tilannetta. Hän arveli lain tulevan aikaisintaan voimaan alkukeväästä 2016 alkaen. Mahdollista on, että sen voimaantulo siirtyy vuoden 2017 puolelle, koska lain valmistelu vaatii vielä uuden työryhmän.

Työryhmä oli heti aluksi todennut, että pelkkä arkistolain uudistaminen ei riitä. Tarvitaan kaikkien keskeisten tiedonhallintaan liittyvien säädösten saaminen samaan lakiin. Pyrkimyksenä on päästä hyvään tiedonhallintatapaan, tietojohtamisen tehostamiseen sekä valtion että kunnan hallintojen osalta.

Sähköisen aineiston osalta tilanne on haastava Opetus- ja Kulttuuriministeriön päätettyä, että arkistolaitoksen on tämän vuoden aikana luovuttava valtionhallinnon sähköisten aineistojen vastaanotto- ja säilytysjärjestelmästään. 

Kuntapuolen puheenvuoron käytti jäsentilaisuudessa luottamusmiehenä ja Akavan Erityisalojen kuntaneuvottelukunnan jäsenenä toimiva Ritva Ikkelä. Esityksessään hän toi esille kuinka AE:n jäsenet voivat käyttää työpaikkansa luottamusmiestä apunaan neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa. Erityisesti yt-neuvottelujen aikaan työntekijät tarvitsevat tukea ja neuvoja. 

Kiitokset osallistujille ja esiintyjille

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsentilaisuuteen osallistuneita jäseniään sekä Vesa-Mattia, Tomia ja Ritvaa esityksistä sekä toivottaa kaikille jäsenilleen voimia syksyn töihin.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Viita