TYK-kuntoutus

Arkistoalan ammattiyhdistys ry. järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa työkykyä ylläpitävää kuntoutusta Mikkelissä. Tyk–valmennuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi ja kuntoutuksen kohderyhmänä ovat pitkään työelämässä olleet työntekijät, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt tai joita uhkaa työkyvyttömyys lähiaikoina. Kuntoutus on suunnattu erityisesti meidän alamme työntekijöille ja siksi työhömme liittyvät erityispiirteet otetaan kuntoutuksessa huomioon. Lisää tietoa kuntoutuksesta, sen ajankohdasta ja hakuohjeet löydät oheisesta esitteestä: