TAAY lausui arkistolain uudistuksesta

22.5.2022

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamiseksi. Lausunto on tämän uutisen liitteenä.

TAAY keskittyi lausunnossaan lakiuudistuksen tuomiin muutosnäkymiin ja vaikutuksiin erityisesti jäsenistönsä, eli tiedon- ja arkistohallinta-alan työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi Kansallisarkistolle edellytetään lisää resursseja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.