Kysely täydennyskoulutuksen tarpeista

17.8.2021

Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto on lähestynyt yhdistystämme alla olevan kyselyn merkeissä. Kannustamme vastaamaan, mikäli täydennyskoulutusasiat kiinnostavat.

Hyvä TAAY:n jäsen,

tervetuloa vastamaan kyselyyn, jossa selvitetään, millaista täydennyskoulutusta työelämässä olevat kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijat tarvitsevat.

Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa on syksystä 2022 lähtien tarjolla opintokokonaisuus, jotka on suunnattu työelämässä oleville kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää, uudistaa ja täydentää kulttuurialan asiantuntijuuttaan ja hallinto- ja johtamisosaamistaan työuran eri vaiheissa. Opintojaksotarjonta suunnitellaan työelämä- ja osaamistarvelähtöisesti. Opiskelija voi rakentaa moduulin kursseista sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden.

Olemme nyt laatineet kyselyn, jonka kautta kartoitamme, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijoilla on. Kyselyn tuloksia hyödynnetään opintokokonaisuuden (moduulin) sisällön suunnittelussa. Moduulin suunnittelusta ja opetuksesta vastaavat KUMUn (kulttuuripolitiikan, etnologian ja antropologian) ja Mutkun (Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen) oppiaineet.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 75 euron arvoinen opintoseteli käytettäväksi Jyväskylän Avoimeen yliopiston opintoihin. Kysely on auki elokuun loppuun asti.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/BD8AB48588C715E9

Lisätietoja kyselystä ja moduuliopinnoista antavat kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen (miikka.pyykkonen@jyu.fi) ja moduulin koordinaattori Arja Turunen (arja.h.turunen@jyu.fi).

Terveisin,
Miikka Pyykkönen ja Arja Turunen

 

 

 

 

 

 

TAAY Sihteeri