TAAY lausui tiedonhallintalainsäädännön uudistamisesta

2.10.2018

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto on tämän uutisen liitteenä. 

 

TAAY keskittyi lausunnossaan lakiuudistuksen tuomiin muutosnäkymiin ja vaikutuksiin erityisesti jäsenistönsä, eli tiedon- ja arkistohallinta-alan työntekijöiden näkökulmasta.