Yhdistyksen nimi vaihtui

3.12.2016

Yhdistyksen ylimääräinen kokous hyväksyi nimenmuutoksen 2.12.2016 kokouksessa yksimielisesti ilman äänestystä. Paikalla oli 17 jäsentä.

 

Uusi nimi

 

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry

Fackföreningen för informations- och arkivhantering rf

The Archives and Information Management Union


Virallisesti uusi nimi astui voimaan 9.1.2017 kun Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi nimenmuutoksen.

Nimenmuutosta on valmisteltu jo useamman vuoden ajan ja se on saanut kannatusta jäsenistöltä. Nimen muuttuminen tulee näkymään verkkosivuilla ja Facebookissa vaiheittain sitä mukaan kun muutokset ehditään tehdä kevään 2017 aikana. Viimeisinä muuttuvat yhdistyksen logo ja sivun graafinen ilme.

 

Nimenmuutoksen vaikutus jäsenille

 

Kaikki jäsenedut säilyvät ennallaan.

Nimenmuutos ei valitettavasti ehdi uuteen jäsenkorttiin. Kortti tulee olemaan voi-massa kaksi vuotta.

Jäsenmaksun maksatuksessa tärkeä yhdistysnumero ei muutu (029), mutta nimenmuutoksesta on hyvä ilmoittaa sille, kenelle on valtakirjan antanut. Uutta valtakirjaa ei tarvita.