Sähköpostilista

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:llä ei ole käytössään postituslistaa.

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan 10.5.2016 luopua sähköpostituslistan käytöstä ja keskittää tiedottamisen verkkosivuille. Luopumisen taustalla ovat tekniset ongelmat joihin toimittajalta ei löytynyt ratkaisua, sekä postituslistan vähäinen käyttö. Jäsenkirjeitä lähetetään edelleen tarvittaessa jäsenten sähköpostiin tai postiosoitteisiin.