Kutsu vuosikokoukseen

12.5.2020

Yhdistyksen vuosikokous jouduttiin siirtämään valtioneuvoston asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi aprillipäivältä toukokuun lopulle. Uudeksi kokousajankohdaksi päätettiin torstai 28.5. klo 17.00. Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen! Kokousaineistot (esityslista, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio, ote tilinpäätöksestä) ovat tämän viestin liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat kokonaisuudessaan saa pyydettäessä. Toiminnantarkastajien lausunto luetaan kokouksessa.

 

TAAY:n hallitus päätti kokouksessaan 5.5., että vuosikokous toteutetaan yhdistyksen sääntöjen vastaisesti etäyhteyksin. Tämän mahdollistaa 30.4. vahvistettu laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lain 5 §:n mukaan yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräysten mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Edelleen yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

 

TAAY:n hallitus päätti, että vuosikokous toteutetaan Skype-kokouksena. Kokoukseen ilmoittaudutaan yhdistyksen internet-sivujen www.taay.fi etusivulla olevan lomakkeen kautta. Koska lakivaliokunta edellytti lausunnossaan fyysistä kokouspaikkaa, se on Akavan Erityisalojen toimisto, mutta käytännössä kaikki osallistujat ovat mukana etäyhteydellä.  Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 27.5. klo 15, jonka jälkeen toimitetaan kokouslinkki ilmoittautuneille jäsenille.