Haetaan haastateltavia gradua varten

20.4.2018

Kiinnostaisiko lähteä haastateltavksi ammattieettisistä käsityksistä ja kokemuksista? Mikäli vastauksesi on myönteinen, ota yhteyttä Tuomas Virtaseen, jonka viesti on alla.

Nimeni on Tuomas Virtanen ja olen 3. vuoden informaatiotukimuksen maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopistosta. Teen tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaa asiakirjahallinnan ammattilaisten ammattieettisistä käsityksistä ja kokemuksista. Tutkimusmetodinani käytän haastattelututkimusta. Etsin tutkimukseeni haastateltavaksi asiakirjahallinnan ammattilaisia, joiden toimenkuvaan kuuluu päätearkistossa työskentelyä.

Haastattelu koostuu kolmesta seuraavasta pääteemasta: ammattietiikan esiintyminen haastateltavan koulutuksessa, haastateltavan käsitykset ammattietiikasta sekä haastateltavan suhde työtehtäviin, joihin liittyy ammattieettinen ulottuvuus. Haastattelun arvioitu kesto on 1h-1,5h. Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti ja niiden sisältämä tieto anonymisoidaan. Kasvotusten toteutettavat haastattelut nauhoitetaan, jotta niistä saatava tieto säilyisi mahdollisimman autenttisena ja minun on tutkijana helppo siihen palata aineiston analysoinnin yhteydessä. Koska asun itse Tampereella, etsin alustavasti haastateltavia parin tunnin säteeltä (Jyväskylä, Lahti, Helsinki, Hämeenlinna, Turku jne.). Kauempana asuvien kanssa on mahdollista järjestää tarpeen mukaan haastattelu esimerkiksi Skypen välityksellä.

Jos koet olevasi sopiva henkilö haastateltavaksi tai haluat muuten vain tiedustella jostakin tutkimukseen liittyvästä, ota rohkeasti allekirjoittaneeseen yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tuomas.sakari.virtanen(at)gmail.com .

Ystävällisin terveisin,
Tuomas Virtanen