TAAY lausunut julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

31.10.2017

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry. on lausunut julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista. TAAY:n hallitus on toimittanut lausunnon Lausuntopalvelun kautta.

 

Linkki työryhmän raporttiin: http://vm.fi/documents/10623/306884/37_2017_Tiedonhallinnan+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kehitt%C3%A4mislijaukset.pdf/c1f679f5-a26b-4308-9162-c395b3f5d093